Ontvang de nieuwsbrief

Rik Delhaye

Op de heuvelflank van de Vidaigneberg in Westouter ligt de boerderij van Rik Delhaye. Hij heeft een 150-tal dubbeldoelrunderen, waarvan een deel in natuurgebied graast.
Rik zet volop in op de combinatie van natuur en landbouw. De vruchtbare en hellende leemgronden zijn erosiegevoelig, en dit pakt hij aan door greppels te graven en door bomen en haagkanten aan te planten. Zo pakt hij erosie en waterafstroming aan én plukt hij de vruchten van de bomen.

Top