Ontvang de nieuwsbrief

W1J Z1EN HET PROBLEEM N1ET. Wij zien oplossingen.

De grootste gevolgen treffen vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. In Bangladesh verdwijnen volledige vissersdorpen in de stijgende zee. In Zambia leidt droogte tot extreme hongersnood. In Brazilië worden gemeenschappen en ecosystemen vernietigd door bosbranden. Maar klimaatonrecht is geen ver-van-ons-bed-show: ook bij overstromingen in België delen kwetsbare mensen het hardst in de klappen. Dat is onrechtvaardig.

Samen strijden we voor oplossingen

De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk. Integendeel. We staren ons niet blind op de problemen die de klimaatcrisis veroorzaakt. Liever kijken we verder, naar concrete oplossingen. Want die zijn er. Samen schudden we overheden en bedrijven wakker, zetten we druk, gaan we lobbyen en demonstreren. Samen met internationale partners werken we aan concrete initiatieven die systemen aanpassen, gevolgen beperken en schade herstellen. Samen knokken we tegen klimaatonrecht. Nu het nog kan.

Ontdek alle opplossingen

Samen staan we sterker

De strijd tegen klimaatonrecht voeren we samen. Zij aan zij met diegenen die het hardst getroffen worden. Met klimaat- en burgeractivisten, gemeenschappen en het middenveld die actie ondernemen. Met moedige politici en geëngageerde ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen. Met organisaties van over de hele wereld. Met de kennis en invloed van wetenschappers, grote denkers en bekende mensen. Ook met jou?

Waarom kan jij het verschil maken?

Als we onze krachten bundelen, wordt elke 1 sterker. Vele 1’en bij elkaar vormen 1 solidaire beweging, die wereldwijd verbindt, druk zet en indruk maakt. Elke actie maakt het verschil, elke stem zet onze boodschap kracht bij. Samen zorgen we voor een wereld waarin ieder1 telt.

3 manieren om in actie te komen

Top