Ontvang de nieuwsbrief

IMG/jpg/rubon2.jpg

Meewerkdag op een boerderij: vanuit de praktijk de boerenstiel leren kennen

Via de Landbouwbrigades neem je deel aan meewerkdagen bij boer.inn.en die zich inzetten voor agro-ecologie en lokale productie. De taken kunnen zeer uiteenlopend zijn: een serre helpen bouwen, onkruid wieden, een stuk grond vrijmaken, hooien, oogsten, moestuinbakken installeren, enz. We tonen onze betrokkenheid door onze handen in de aarde te steken!

Op die manier kan je vanuit de praktijk leren hoe het is om als boer.in te werken. Je wordt verwelkomd door de boer.in die je rondleidt op de boerderij. Er wordt niet alleen gewerkt, maar we voorzien ook tijd om in gesprek te gaan met de boer.in. Zo vergroot je als brigadist je kennis over de landbouw en leer je samen hoe deze duurzamer en rechtvaardiger kan worden.

De meewerkdagen hebben in geen geval de bedoeling om bestaande (seizoens)arbeiders op de boerderij te vervangen. Ze gebeuren sporadisch en de taken die brigadisten uitvoeren, zijn aanvullend aan de dagelijkse werking op de boerderij of dienen ter ondersteuning bij specifieke (onverwachte) uitdagingen.

Top