Ontvang de nieuwsbrief

IMG/jpg/rubon2.jpg

Mobilisatie: in actie komen voor een ander
voedselsysteem!

De Landbouwbrigades geven ook uiting aan de wil om het huidige agro-industriële voedselsysteem niet langer zomaar zijn gang te laten gaan. We zetten acties op touw om boerenlandbouw, agro-ecologie en voedselsoevereiniteit in België te versterken.

Het doel is om verandering te bewerkstelligen door alternatieven uit te bouwen, een kritische stem te laten horen in het publieke debat, beleidsaanbevelingen te lanceren en ons op allerlei manieren te verzetten tegen ecologische en sociaal vernietigende praktijken. We organiseren acties in samenwerking met boerenorganisaties, ngo’s, vzw’s, collectieven, burgerinitiatieven en lokale actiegroepen.

Acties kunnen allerlei vormen aannemen: een solidariteitsproject, een educatieve tour, een betoging tegen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), een protestactie tegen wanpraktijken van een multinationale onderneming, het ondersteunen van initiatieven waarbij voedsel weer in boerenhanden komt, een door boeren georganiseerde blokkade, een actie tegen GGO’s, straattheater, een campagne op sociale media, … alles wat op een effectieve en creatieve manier zoden aan de dijk brengt.

Top