Ontvang de nieuwsbrief

De Kijfelaar

Bioboerderij De Kijfelaar is een plek waar (h)eerlijk voedsel geproduceerd wordt.

Ze werken er volledig volgens de principes van de bio-landbouw. Dat wil zeggen dat ze geen chemische middelen gebruiken om planten en dieren te forceren, maar dat ze vertrekken vanuit de zorg voor de bodem, planten en dieren.

De Kijfelaar heeft zowel dieren als akkergewassen en groenten. Op die manier sluiten ze op de boerderij heel wat kringlopen. En het zorgt ook voor een ruim aanbod van producten voor wie van lekker eten houdt.

Want alles wat De Kijfelaar produceert, trachten ze via de korte keten bij de consument te brengen. Daarom hebben ze een hoevewinkeltje en leveren ze op heel wat plaatsen wekelijks een bestelling.

Online bekijken : https://dekijfelaar.be/

Top