Ontvang de nieuwsbrief

Plukboerderij Grondig

GRONDIG is een plukboerderij met LEF: Lokaal, Ecologisch en Fair. Er worden groenten, (klein)fruit, eieren en natuurvlees geproduceerd op ecologische wijze voor de korte keten. De boeren hebben een eerlijk inkomen. De boerderij is geen eiland en de boeren zijn geen onbekenden. Er gebeurt kennisuitwisseling in alle richtingen op alle niveaus en er wordt ingezet op gemeenschapsvorming. Landbouw kan niet zonder natuur, dus zijn zij hier één.

Top