Ontvang de nieuwsbrief

’t Fruitratje

Bram van ’t Fruitratje is een land(schaps)bouwer met een focus op extensieve fruitteelt, meer bepaald hoogstamfruitteelt. Hoogstamboomgaarden zijn bijzonder omwille van hun landschappelijke, ecologische en cultureel-historische waarde. De zorg hiervoor is voor ’t Fruitratje even belangrijk als de lokale en biologische productie van fruit.

Online bekijken : https://fruitratje.wordpress.com/

Top