’t Fruitratje

Bram van ’t Fruitratje is een land(schaps)bouwer met een focus op extensieve fruitteelt, meer bepaald hoogstamfruitteelt. Hoogstamboomgaarden zijn bijzonder omwille van hun landschappelijke, ecologische en cultureel-historische waarde. De zorg hiervoor is voor ’t Fruitratje even belangrijk als de lokale en biologische productie van fruit.

Online bekijken : https://fruitratje.wordpress.com/

Top