Ontvang de nieuwsbrief

Widar (landbouw)

Widar is een zorggemeenschap waar mensen met én zonder beperking samen wonen en werken.

In het werkgebied landbouw werken de boeren samen met de bewoners om de melkkoeien en de varkens te verzorgen.
Daarnaast zijn er diverse voederteelten (graan, hooi, voederbieten) en verzorgen we ook het landschap (houtkanten, bermen maaien).

Online bekijken : https://widar.be/

Top