Ontvang de nieuwsbrief

FAQ

Een antwoord op courante vragen van boer.inn.en en deelnemers.

FAQ algemeen

Q: Hoe ziet een gemiddelde meewerkdag eruit?
A: Een meewerkdag kan er als volgt uitzien:
9u15 - 9u30: aankomst deelnemers.
9u30: Welkom door de coördinator en de boer.in. Voorstelling en/of rondleiding van de boerderij. Uitleg over de uit te voeren taken en het dagschema.
10u00: Start meewerkmoment.
12u30 - 13u30: Lunch
13u30 - 14u00: Uitwisseling over de boerderij, agro-ecologie, gelegenheid voor vragen.
14u00 - 15u30: meewerkmoment.
15u30 - 16u00: Pauze.
16u00 - 17u00: meewerkmoment.
17u00: afsluiten.

Q: Zijn de deelnemers verzekerd?
A: We voorzien een verzekering voor de deelnemers voor ongevallen. Je mag tot op 2m hoogte werken. Het gebruik van grote machines is verboden. Het gebruik van kleine machines raden we af. In uitzonderlijke omstandigheden kan dit, indien alle veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in de algemene voorwaarden gevolgd worden.

FAQ boer.in

Q: Voorzie ik drinken?
A: We gaan er vanuit dat er drinkwater is op de boerderij. Als dit niet zo is, laat dit dan zeker weten. Andere drankjes mag je aanbieden, bijvoorbeeld om de dag gezellig af te sluiten, maar dat hoeft zeker niet.

Q: Voorzie ik eten?
A: De deelnemers nemen zelf lunch mee. Mocht je toch graag zelf een eenvoudige lunch voorzien voor de deelnemers, mag dit, laat het ons dan zeker weten zodat we de deelnemers kunnen verwittigen.

Q: Welke taken voorzie ik voor de deelnemers?
A: Keep it simple. Voorzie eenvoudige taken waarbij je niet teveel uitleg hoeft te geven. Denk maar aan wieden, bomen of hagen planten… Zorg er ook voor dat de taken veilig kunnen plaatsvinden. Pas dus op met het werken op hoogtes en laat de deelnemers geen zware machines gebruiken.

Q: Moet ik de groep animeren en organiseren?
A: Nee. Hiervoor voorzien we een vrijwillige coördinator, die jouw aanspreekpunt is. Jijzelf voorziet de praktische omkadering van de taken, maar hoeft je niet bezig te houden met groepsdynamiek of het informeren van deelnemers vooraf.

Q: Ik heb een voorstel ingediend voor 15 brigadisten. Komen er dan sowieso 15 mensen?
A: Neen. Het kan dat er minder mensen komen. We houden je hiervan op de hoogte.

Q: Wat als het regent?
A: Als de taken niet uit te voeren zijn of niet nuttig als het regent, laat dit dan zeker weten. We bekijken dan samen met jou op basis van de weersvoorspellingen of we de dag laten doorgaan of niet.

Q: Welk materiaal moet ik voorzien?
A: Het nodige materiaal om de taken uit te voeren (bv. schoffel). We vragen de deelnemers om zelf werkhandschoenen te voorzien, maar het is handig als je enkele paren extra hebt.

FAQ deelnemer

Q: Wat neem ik zeker mee?
A: Neem stevige schoenen of laarzen mee, gemakkelijke kledij en een paar werkhandschoenen. Voorzie ook een drinkbus voor water.

Q: Neem ik eten mee?
Je neemt zelf je lunch mee. Hou er rekening mee dat er op veel boerderijen geen keuken is, dus voorzie ook je eigen bestek en/of bord.

Q: Wat als het regent?
A: Als de taken niet uit te voeren zijn of niet nuttig als het regent, kan het dat de meewerkdag uitgesteld wordt, of dat de taken veranderen. We houden je hiervan op de hoogte.

Q: Worden mijn vervoerskosten terugbetaald?
A: Je kosten worden niet vergoed. Indien dit je zou verhinderen om deel te nemen aan de Landbouwbrigades, neem dan contact met ons op.

Q: Mag ik mijn kinderen meenemen?
A: Vanaf een bepaalde leeftijd is het mogelijk dat je kinderen deelnemen aan de meewerkdag. Je bent wel zelf verantwoordelijk om op je kinderen te passen. Stel de vraag in elk geval aan de coördinator, die dit dan kan bekijken met de boer.in.

Top