Ontvang de nieuwsbrief
Nieuws

De Landbouwbrigades

Vandaag stellen we met trots de Landbouwbrigades aan jullie voor!
We inspireren ons op de Brigades d’actions Paysans uit Wallonië. Zij gebruiken het begrip ‘Brigades’ om te verwijzen naar de Internationale Brigades die zich in 1936 mobiliseerden om de democratie in Europa te verdedigen. Net als toen vinden wij het nodig om ons te mobiliseren en samen te streven naar een agro-ecologische en rechtvaardig voedselsysteem.

Wat zijn de Landbouwbrigades?

De Landbouwbrigades vormen een netwerk om verbinding te creëren tussen geëngageerde burgers en boer.inn.en. Brigadisten (burgers) organiseren zich via meewerkdagen en acties. Zo leren ze uit de praktijk over boerenlandbouw en ijveren ze mee met de boer.inn.en om ons voedselsysteem te transformeren.

  • We roepen brigadisten op voor meewerkdagen op de boerderij. Op deze manier leren de deelnemers vanuit de praktijk allerlei aspecten van de boerenstiel kennen. Zo maken ze ook kennis met alternatieve landbouwmodellen en agro-ecologische voedselproductie.
  • Daarnaast mobiliseren we burgers voor een structurele verandering van ons voedselsysteem. Voortbouwend op de praktijkervaringen, die we opdoen op de boerderij, gaan we samen dieper in op het bredere systeem waarin de landbouw zich bevindt. Via acties kaarten we de problematieken in het systeem aan en promoten we alternatieven.

In juni staan al drie meewerkdagen gepland, en in september trekken we erop uit voor een eerste ‘Brigadisten-weekend’!

Doe je mee?

Schrijf je in op één van de meewerkdagen: ontdek alle info hierover hier.
Word coördinator: ben jij de sleutelfiguur die we zoeken?
Ga mee op weekend: noteer 16-18 september alvast in je agenda. Meer info volgt!
Organiseer een meewerkdag op jouw boerderij: doe mee als boer.in!
Vragen? Neem contact met ons op via dit formulier.

Waarom Landbouwbrigades?

Voedsel is een basisbehoefte en een mensenrecht dat ons allen in staat moet stellen om ons fysiek en psychologisch te ontwikkelen en om een gezond en waardig leven te leiden. Toch heeft lang niet iedereen toegang tot degelijk, gezond en voedzaam voedsel. Honger en ondervoeding enerzijds en obesitas anderzijds, mensenrechtenschendingen, landroof en boer.inn.en die niet meer rond komen, een drastische daling in biodiversiteit en opwarming van de aarde. Dat moet anders!
We hanteren drie concepten, die dicht bij elkaar liggen en elkaar versterken: boerenlandbouw, voedselsoevereiniteit en agro-ecologie. Zo kan het anders!

Proef de natuur van het boeren

Benieuwd hoe de landbouw kan samenwerken met de natuur?
Heb je goesting om eens met de handen in de aarde te wroeten? of een boom te planten?
Wil je op het veld in dialoog gaan met een boer.in?

Doe mee met het traject van de landbouwbrigades!

Komende maanden organiseren we verschillende meewerkdagen in het thema van landbouw en natuur. Meewerken en ondertussen veel bijleren en de smaak te pakken krijgen om je verder in te zetten voor boerenlandbouw. Smaakt naar meer!

voor wie

Ben je benieuwd naar waar je eten vandaan komt?
Of wil je als klimaatactivist weten wat boeren kunnen betekenen voor een klimaat robuuste samenleving?
Heb je vragen ove de impact die boeren hebben op ons landschap? Dan ben je zeker welkom.
Dit gratis traject van de landbouwbrigades staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in agro-ecologische landbouw!

praktisch

Het traject is gratis, maar er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen, dus reserveer snel!
We geven de voorkeur aan mensen het volledige traject kunnen volgen, maar we zijn hierbij ook flexibel. Na de inschrijving bekijken we hoe iedereen ter plaatste geraakt.
Schrijf je dan zeker in via dit formulier!

Op 4 juni planten we in de CSA groentegem preiplantjes en krijgen we uitleg over hun samenwerking tussen landbouw en natuur

Op 27 augustus gaan we bloemzaden oogsten bij Fleur Couleur. We komen te weten waarom het belangrijk is om als boer zelf zaden te vermeerderen

Op 24 september gaan we naar de Kleibeek in Sint-Gillis-Waas. We bekijken vanuit een helikopterzicht hoe we het voedselsysteem kunnen veranderen samen met de mensen van Tractie.

op 5 november gaan we bomen planten bij Pomona en komen we meer te weten over agroforestry door Louis de Jaeger van Food Forest Institute (tbc)

Smaakt naar meer? Dan nodigen we je ook uit op de landbouwtransitiewandeling in de Vlaamse Ardennen op zaterdag 11 juni.

Goesting! Schrijf je dan zeker in via dit formulier!

Veldbrigadist gezocht

Gezocht, Veldbrigadisten!

De Landbouwbrigades vormen een netwerk dat verbinding creëert tussen geëngageerde burgers en boer.inn.en.
Via meewerkdagen op boerderijen maken we kennis met alternatieve landbouwmodellen en de agro-ecologische voedselproductie. Vanuit die praktijkervaring mobiliseren we burgers voor een structurele verandering van ons voedselsysteem. Samen zetten we acties op poten om problemen aan te kaarten, alternatieven te promoten en bij te dragen aan een positieve transitie.
De Landbouwbrigades worden ondersteund door Wervel, FIAN Belgium en Solidagro. We zijn nu actief in het Waasland, de Vlaamse Ardennen en rond Gent.

Taakomschrijving
Als coördinator trek je mee de lokale groep brigadiers. Je bouwt aan de groep, zet acties en activiteiten op en bent brugfiguur tussen de brigadiers, de boer.in.en en de ondersteunende organisaties.

Meewerkdagen en Trajecten

Tussen maart en november trekken we het veld in! Jij faciliteert de meewerkdagen in jouw regio en/of zet mee je schouders onder één van de trajecten. Tijdens de trajecten gaan we, naast het werk bij de boer, inhoudelijk nog dieper in op bepaalde thema’s.
Vooraf neem je contact op met de boer.in voor de organisatie en informeert de deelnemers. (plaats, tijdschema, voedsel, materiaal, organisatie van een carpool... ).
Tijdens de meewerkdag assisteer je de boer.in in het verdelen van de taken. Je faciliteert een rondleiding op de boerderij en staat in voor een educatief stellingenspel en groepsgesprek. Je bewaakt de groepssfeer en zorgt ervoor dat ieder zijn plekje vindt. Een paar foto’s van de dag verzamelen is altijd leuk!
Achteraf check je nog even bij iedereen of alles goed verlopen is en koppel je terug naar de ondersteunende organisatie.

What’s in it for you?

• Een opleiding tot brigadiers coördinator. Dit is een dag die zal doorgaan op 26 maart.
• Nieuwe kennis en skills inzake agro-ecologie
• Sociaal contact met en bende geëngageerde gelijkgezinden
• De kans bij te dragen aan de transformatie van onze voedselsystemen zodat we de wereld mooier kunnen achterlaten dan aangetroffen.
Het laatste weekend van augustus gaan we met alle coördinatoren op weekend kennis te maken, ervaringen te delen en de strategie verder uit te stippelen.

Heb je nog vragen? Wil je meedoen? Neem contact op met contact@landbouwbrigades.be

Verslag meewerkdag Zoet&Zilt - Jens Dutrieue

Hallo, mijn naam is Jens Dutrieue. Wat je hierboven hebt gelezen, was mijn eerste impressie van de meewerkdag. Ik ben een student sociaal werk aan Hogeschool Gent en doe in het kader van mijn opleiding een stage in het werkveld. Wegens interesse voor de NGO-sector en internationale contexten, koos ik voor Solidagro als stageplek. Negen weken lang kom ik onder de vleugels van Rebekka terecht, een energieke en gedreven dame die de Landbouwbrigades helpt trekken. Op 13 april stond er een meewerkdag gepland in Melsele, op de boerderij Zilt & Zoet. Het leek mij relevant om een concrete ervaring op het begrip ‘meewerkdag’ te plakken.

De meewerkdag heeft mijn referentiekader stevig door elkaar geschud. Opgroeien in een stad zorgde ervoor dat ik nooit echt in contact gekomen ben met landbouw, zowel niet met de kunst als de kennis. Daardoor had ik een nogal enge kijk op landbouw en veralgemeende ik het werk van boer.inn.en. Meewerken met Lien en Julie liet mij inzien dat ik maar weinig wist over landbouw. Ik was verschoten, onder de indruk, verbaasd.

Waar ik tijdens de meewerkdag vooral van versteld stond was dat de boerinnen die ons ontvingen heel geleerd en geëngageerd waren. Julie, de eigenares van Zilt & Zoet, straalde van geluk. Dit ondanks het feit dat boerin zijn in Vlaanderen vaak gepaard gaat met economische instabiliteit. Ze sprak realistisch over de neveneffecten van de landbouw, maar vertelde ook ambitieus de opportiniteiten die landbouw met zich meebrengt voor de toekomst.

De gesprekken tussen de verschillende aanwezigen waren zo constructief dat ik vanwege mijn beperkte achtergrondkennis bijna niet durfde praten. Het was zo mooi om te zien hoe ze hun passie deelden met elkaar, hoe ze zich ten volste identificeren met hun vak. Prachtig.

Je kan kortom zeggen dat de meewerkdag mijn perceptie op landbouw heeft veranderd. De Landbouwbrigades zitten vol potentieel. De meewerkdag was een good practice van hoe een versterkt netwerk tussen producent en consument er uiteindelijk uit zou kunnen zien, wanneer burgers zich autonoom verenigen en in dialoog treden met boer.inn.en. Samen voelen ze, komen ze tot nieuwe inzichten en hebben ze een positieve impact op natuur en klimaat.

Als dit initiatief een duurzaam karakter krijgt en meer mensen zich engageren, kan dit invloed hebben op maatschappelijk vlak. We moeten sensibiliseren, mobiliseren en druk uitoefenen voor duurzame landbouw. En dat kan alleen maar samen, met elkaar.

Top