Ontvang de nieuwsbrief

Wat zijn de Landbouwbrigades?

De Landbouwbrigades vormen een netwerk om verbinding te creëren tussen geëngageerde burgers en boer.inn.en. Brigadisten organiseren zich via meewerkdagen en acties. Zo leren ze uit de praktijk over boerenlandbouw en ijveren ze mee met de boer.inn.en om ons voedselsysteem te transformeren.

We roepen brigadisten op voor meewerkdagen op de boerderij. Op deze manier leren de brigadisten vanuit de praktijk allerlei aspecten van de boerenstiel kennen. Zo maken ze ook kennis met alternatieve landbouwmodellen en agro-ecologische voedselproductie.

Daarnaast mobiliseren we burgers voor een structurele verandering van ons voedselsysteem. Voortbouwend op de praktijkervaringen, die brigadisten opdoen op de boerderij, gaan we samen dieper in op het bredere systeem waarin de landbouw zich bevindt. Via acties kaarten we de problematieken in het systeem aan en promoten we alternatieven.

De brigades brengen burgers met verschillende achtergronden samen om:

  • de boerenlandbouw te verdedigen
  • het recht op gezonde voeding op te eisen
  • de agro-ecologische beweging te versterken
  • de transitie naar een écht duurzame samenleving te bespoedigen
  • bij te dragen aan een landbouwmodel dat gebaseerd is op de principes van voedselsoevereiniteit.

De Landbouwbrigades worden gecoördineerd door Wervel, FIAN en Solidagro.

In nauwe samenwerking met Boerenforum.

JPEG

Top